Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia, 

vlhčené obrúsky zničili ďalšie čerpadlo v ČOV Malý Lapáš. Na obrázku sú vylovené obrúsky. Cena nového čerpadla je 697 EUR a potrebujeme ich dve. Všetky tieto náklady sa prejavia vo výške poplatku za kanalizáciu v nasledovnom období. 

Veríme, že budete vo svojom okolí šíriť osvetu, aby nám v kanalizácii a ČOV nekončilo to, čo tam nepatrí.