Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia,

nakoľko súčasný systém zberu nie je úplne ideálny, zaviedli sme možnosť zbierať papier do veľkokapacitného kontajnera, ktorý poznáte zo školských zberov. Kontajner je umiestnený medzi oplotením materskej školy a budovou potravín. Kontajner je zatiaľ voľne prístupný a preto pevne veríme, že v ňom nenájdeme to, čo do kontajnera na papier nepatrí.

Do kontajnera sa môžu umiestňovať neznečistené, suché, nezmoknuté :

  • noviny,
  • letáky,
  • časopisy,
  • kancelársky papier,
  • tlačiarenske orezy,
  • dokumenty z archívov,
  • skartované dokumenty,
  • vlnitá lepenka,
  • hladká lepenka,
  • kartóny

Upozorňujeme, že obaly z mlieka a džúsov patria do vreca s plastami.

Papier do kontajnera prosím ukladajte s rozumom, aby sa kontajner zapĺňal postupne odzadu.

Vrecovaný zber papiera sa v obci neruší, do vriec je potrebné vkladať ostatný papierový odpad.