Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

MUDr. Kyselová čerpá v dňoch 01.07.2019 a 02.07.2019 dovolenku. Zastupovať ju bude 01.07.2019 MUDr. Štiková, PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra a 02.07.2019 MUDr. Zúbková, Kmeťkova 24, Nitra.