Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

MESIAC

PLASTY

(žlté vrecia)

PAPIER

(modré vrecia)

Sklo kontajner

JÚL

2

-

-

AUGUST

2

-

-

SEPTEMBER

5

12

13

OKTÓBER

3

-

-

NOVEMBER

4

-

-

DECEMBER

2

5

19