Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia,

v priebehu budúceho týždňa bude v obci pristavený kontajner na papier. Kontajner bude umiestnený na zbernom dvore a otvorený podľa otváracích hodín zberného dvora, ktoré ešte upresníme. Do kontajnera sa bude môcť umiestnovať nasledovné:

  • noviny,
  • letáky,
  • časopisy,
  • kancelársky papier,
  • tlačiarenske orezy,
  • dokumenty z archívov,
  • skartované dokumenty,
  • vlnitá lepenka,
  • hladká lepenka

Kontajner budeme mať pristavený celé leto a preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nevyhadzovali papier do komunálneho odpadu, alebo ho nenosili mimo obec, ale aby ste si papier odložili a keď ho budete mať primerané množstvo, raz za týždeň ho odniesli do kontajnera. V závislosti od množstva vyzbieraného papiera nastavíme po skončení leta pristavenie kontajnera aspoň raz mesačne, aby sme nemuseli papier skladovať doma štvrť roka.

Vrecovaný zber papiera sa v obci neruší, do vriec je potrebné vkladať ostatní papierový odpad.

Veríme, že túto zmenu privítate pozitívne.