Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Západoslovenská vodárenska, a.s. oznamuje občanom, že dnes uskutočňujú preplachy vodovodov, čo môže spôsobiť odstávku vody v niektorých lokalitách.