Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z dôvodu poruchy distribučnej siete vodovodu je obec Malý Lapáš, až do odstránenia poruchy, pripojená na vodovod Kolíňany .