Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania nezabudnite, že dnešné voľby do Európskeho parlamentu sa konajú na obecnom úrade v Malom Lapáši.