Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania pozývame Vás na slávnosť sv. Urbana (slávnostná sv. omša o Božie požehnanie pre úrodu viníc a polí), ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2019 o 17.00 hod. pri soche sv. Urbana vo viniciach v Malom Lapáši.

Zároveň Vás prosíme o pomoc pri prípravách na túto slávnosť a to najmä chlapov v piatok 24. mája o 18.00 hod. a v sobotu v deň slávnosti o 9.00 hod. Ďakujeme za každú pomoc a tešíme sa na Vašu účasť!