Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia,

v nedeľu večer došlo k upchaniu kanalizačného potrubia na Športovej ulici. Následný servis a vyčistenie potrubia bude stáť Obec Malý Lapáš 2 916,- EUR.  Po nutnej výmene čerpadla na ČOV v hodnote 2025,54 EUR pred dvoma mesiacmi je to v krátkej dobe druhá veľká investícia spôsobená vlhčenými vreckovkami.

Ak sa budeme naďalej takýmto spôsobom správať k našej čističke a kanalizácii, docielime tým len to, že nám budú naďalej rásť náklady na jej prevádzku vo forme neustálej výmeny zničenej technológie, jej opráv a servisu. Tieto zvýšené náklady sa následne premietnu do poplatkov za kanalizáciu.

kanal IMG 20190519 213125kanal IMG 20190520 093127

Do kanalizácie je zakázané hádzať:

  • vatu, vatové a bavlnené tampóny, vatové tyčinky, detské vlhčené vreckovky, jednorazové detské plienky
  • komunálny odpad, papier
  • zvyšky jedál, kosti, cigaretové ohorky
  • stavebný materiál, sadru, tvrdnúce lepidlá
  • rôzne potravinárske sypké materiály
  • ropné látky a tuky
  • textílie, textilné produkty
  • chemikálie, farby
  • predmety z dreva, plastu, gumy a kovu

Prosím pozrite si reportáž českej televízie o odpade v kanalizácii.