Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Ambulancia detského lekára MUDr. Sylvia Neumannová bude v dňoch 20.05.2019 - 24.05.2019 čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Matúšková vo Veľkom Cetíne v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.