Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania z dôvodu odberu krvi, ktorý sa bude konať v piatok 17. mája 2019, bude obecný úrad zatvorený.