Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vedúca Krčmy u bosorky vo Veľkom Lapáši hľadá šoféra na rozvoz obedov počas pracovných dní, približne na 3 hod. denne. Informácie získate u p. Šrankovej alebo na tel. čísle 0908 709 923.