Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prosíme občanov, ktorí v sobotu neboli doma a nedostali rozhodnutia o daniach a poplatkoch, aby si ich prišli vyzdvihnúť na obecný úrad.