Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania,

v sobotu 11. mája 2019 budú pracovníčky obecného úradu roznášať rozhodnutia o daniach a poplatkoch po domácnostiach.