Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Tieto papierové veci nemôžeme triediť ako papier.

  • mastný a špinavý papier, resp. servítky použité pri nádche - triedia sa do kompostu alebo zmesového komunálneho odpadu
  • termopapier (bločky z pokladne) - po recyklácii takéhoto papiera by sa ťažké kovy obsiahnuté vo farbe dostali do recyklátu a mohli by v ňom byť balené napr. potraviny. Tento papier patrí do zmesového komunálneho odpadu
  • rolky od toaletného papiera, kuchynských utierok a obaly od vajíčok - ide o posledný stupeň recyklácie papiera a nie je možné ho ďalej recyklovať. Tento papier treba dať do kompostu alebo zmesového komunálneho odpadu
  • tetrapack - patrí do vreca na plasty 
  • obal od korenín - ide o kompozit. Patrí do zmesového komunálneho odpadu
  • plienky - sú znečistené a patria do zmesového komunálneho odpadu
  • kompostovateľný papier - môže poškodiť recykláciu. Patrí do kompostu alebo zmesového komunálneho odpadu