Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra a Obvodná poľovnícka komora Nitra Vás všetkých srdečne pozývajú na 6. ročník podujatia

DEŇ POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY,

v sobotu 11. mája 2019 so začiatkom o 9:00 hodine v priestoroch areálu Slovenského poľnohospodárskeho múzea Nitra (SPM), Výstavníctvo Agrokomplex Nitra.

Podujatie je organizované pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja p. doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

Vítaní ste všetci, priatelia poľovníci či nepoľovníci, i Vaši rodinní príslušníci a všetci známi od namladšieho po najstaršieho!

Prístup do areálu SPM je z Dlhej ul. č. 92, Nitra.
Možnosť príchodu MHD autobusovými linkami č.: 6, 8, 12, 14, 19, 30, 32 a je potrebné vystúpiť na zastávke s názvom Gorazdova.
Vstup do areálu je cez bránu B5.
Príchod autom: smer Nitra Janíkovce a za Seleneckým potokom po prejazde malým mostom ihneď do prava. Na stĺpe je smerové značenie POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM DOPRAVA.

V prípade potreby informácií volajte na mobil 0948 775 700.

Na Deň poľovníkov a priateľov prírody Vás všetkých srdečne pozývame a prosíme o rozšírenie informácie o konaní tohto podujatia aj medzi Vašich známych a nepoľovnícku verejnosť.
Vzhľadom na množstvo súťažných disciplín a atrakcií je toto podujatie veľmi vhodné pre rodiny s deťmi.
Akcia bude sprevádzaná rôznymi zaujímavosťami:
➢ Lesná pedagogika – učenie hrou.
➢ Okresná súťaž krúžkov mladých priateľov poľovníctva.
➢ Ukážky výcviku poľovných psov a predstavenie niektorých plemien poľovných psov.
➢ Sokoliari s dravcami.
➢ Ukážky vábenia zveri a zvukové signály.
➢ Súťaž vo varení poľovníckeho gulášu.
➢ Galéria predsedov Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre s komentárom prof. Ing. Imricha Točku, CSc.
➢ Možnosť jazdy elektrickým vláčikom.
➢ Detské atrakcie.
➢ Jazda na koni.

Tešíme sa na Vašu účasť so želaním prežitia pekného spoločenského podujatia a naplnenia myšlienky Júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.

 

“Poľovníctvu zdar!”