Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia praktického lekára pre dospelých v Golianove čerpá v termíne od 06.05. do 10.05.2019 dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Adrián Frey v pondelok a v piatok vo Veľkom Cetíne a v utorok a vo štvrtok vo Vinodole.