Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vedeli ste, že obaly od mlieka alebo džúsov (tetrapaky) sa zbierajú spolu s plastami v žltom vreci?

Do žltého vreca patria tiež neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. 

Do žltého vreca patria aj plechovky a konzervy.

Nepatria tam však mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.