Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Dvor u rezbára Vás pozýva pripomenúť si podstatu sviatkov Veľkej noci. Rozjímanie bude spojené s odhalením sochy trpiaceho Krista z dielne Petra Šranka, dňa 14.4. - Kvetná nedeľa, Rímskokatolícky kostol, po druhej svätej omši.