Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Oznamujeme občanom, že agenda obecného úradu je už presťahovaná späť do budovy obecného úradu. Adresa: Hlavná ulica 87/4, Malý Lapáš