Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

ZOOM optika Bratislava sa ospravedlňuje občanom, no kvôli technickým problémom sa dnes jej pracovníci nedostavia do našej obce.