Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Prosíme občanov, aby si skontrolovali svoje vodovodné šachty kvôli zistenému úniku vody (vysokému odberu) v ZVS. V prípade zistenia poruchy to prosím nahláste na obecný úrad.