Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Lapáši Vás pozýva na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční 11. januára 2019 v kultúrnom dome vo Veľkom Lapáši. Vstup 5 Euro.