Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

OFK 1948 Veľký Lapáš Vás pozýva na 19. reprezentačný futbalový ples, dňa 8. februára 2019 o 19.30 hod. v kultúrnom dome vo Veľkom Lapáši.