Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši a starosta obce Vás všetkých pozývajú na tradičné spoločné privítanie nového roka, ktoré sa uskutoční na Silvestra 31. 12. 2018 v priestoroch okolo obecného úradu. Stretneme sa pred polnocou.

Nebude chýbať ani ohňostroj!

PRÍĎTE PRIVÍTAŤ NOVÝ ROK 2019 SPOLOČNE S NAMI.