Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Aj tento rok si môžeme vypočuť Tichú noc na Štedrý deň o 17:00 pred kostolom v Malom Lapáši. Kto má hudobný nástroj, môže sa pridať.