Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obec Veľký Lapáš Vás pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 16. decembra 2018 o 15.00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkom Lapáši. Čaká na Vás pestrá ponuka produktov s vianočnou tematikou a občerstvenie.

Účinkujú:

  • deti z materskej školy
  • žiaci Základnej školy vo Veľkom Lapáši
  • Folklórny súbor RAPKÁČIK
  • Spevácka skupina LIPA
  • Dychová hudba LAPÁŠANKA