Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Od 9. decembra 2018 spoločnosť Arriva Nitra, a.s. vydala nové cestovné poriadky:

403 415 Nitra – Vráble (pdf, 100 kB)

403 416 Nitra – Lapáš – Golianovo – Malý Cetín (pdf, 97 kB)

403 468 Nitra - Vráble – Levice (pdf, 103 kB)

Linka 403468 Nitra – Vráble - Levice

 • Na spoji 16 doplnené znamienko,, počká na zast. AS Vráble na linku 403461/4
 • Na spoji 47 doplnené znamienko,, nadväzuje na AS Levice na linku 402412/35 a 402425/49
 • Na spoji 39 doplnené znamienko,, počká na zast. V.Lapáš, Jednota na linku 403416/38 z Golianova
 • Spoj 71 s odchodom 5.15 h z AS Nitra posunutý na nový odchod o 5.20 h
 • Spoj 17 s odchodom 7.50 h z AS Nitra posunutý na nový odchod o 8.00 h
 • Spoj 76 s odchodom 6.55 h z AS Levice posunutý na nový odchod o 6.50 h
 • Spoj 16 s odchodom 7.45 h z AS Levice posunutý na nový odchod o 7.50 h
 • Spoj 24 s odchodom 11.10 h z AS Levice posunutý na nový odchod o 11.15 h
 • Spoj 36 s odchodom 14.50 h z AS Levice posunutý na nový odchod o 14.55 h
 • Optimalizácia jazdných časov na celej linke


Linka 403415 Nitra - Vráble

 • Spoj 28 s odchodom 20.20 h z AS Vráble posunutý na nový odchod o 20.30 h
 • Spoj 42 s odchodom 16.30 h z AS Vráble posunutý na nový odchod o 16.25 h
 • Spoj 23 s odchodom 16.30 h z AS Nitra posunutý na nový odchod o 16.35 h a doplnená poznámka, počká na zast. V.Lapáš, Jednota na spoj 403416/40 z Golianova
 • Na spojoch 26 a 29 predĺžená jazdná doba o 5 minút
 • Na spoji 13 úprava medzizastávkových časov