Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra a Obecný úrad žiada všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných v obci o nahlásenie počtu chovaných ošípaných. Uvedené je potrebné nahlásiť na Obecný úrad do 10.12.2018.