Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra a Obecný úrad žiada všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných v obci o nahlásenie počtu chovaných ošípaných. Uvedené je potrebné nahlásiť na Obecný úrad do 10.12.2018.