Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Na Nitrianskej ulici sa v nedeľu 14.10.2018 našla modrá andulka. Viac informácií získate na obecnom úrade.