Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania!

Dňa 18.10.2018 budú pri konečnej autobusovej zastávke (Na pažiti) pristavené dva veľkokapacitné kontajnery pre jesenné upratovanie. Až do naplnenia môžete do nich ukladať veľkoobjemový odpad, ako sú staré nábytky, sedacie súpravy, matrace a podobne. Do kontajnerov však nepatrí stavebný odpad, pneumatiky a elektronický odpad, ako televízory, práčky, chladničky a pod..

Odpad vhadzujte rozobratý, aby zabral čo najmenší priestor. Kontajnery budú snímané kamerovým systémom. V prípade vhodenia iného materiálu ako je povolený, bude tento odpad vrátený na Váš dvor.

Za porozumenie vopred ďakujeme!