Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania,

z dôvodu rekonštrukcie budovy obecného úradu nájdete od dnešného dňa starostu a pracovníkov obecného úradu v budove kultúrneho domu (budova oproti obecného úradu, za miestnym pohostinstvom - Hlavná ulica 91/5).