Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že nástup detí do MŠ je v pondelok 3.9.od 6:30hod. MŠ bude od prvého dňa v prevádzke a pripravená pre deti od 6:30 do 16:30hod.