Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Riaditeľ Základnej školy vo Veľkom Lapáši oznamuje rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok, 3. septembra 2018 o 8.00 hod. v areáli základnej školy.

Je potrebné, aby ste vedeli triednym učiteľom nahlásiť, či sa budete od utorka 4. septembra stravovať a či budete navštevovať ŠKD.
Škola je pripravená, učitelia a nepedagogický personál sa tešia na Vás.