Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania, od septembra nastáva zmena v termínoch zberu plastov. Zber papiera zostáva nezmenený.

Nový harmonogram si môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.

Mesiac Plasty Papier
September 5. 4.
Október 4. 2.
November 7. 5.
December 5. 4.