Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zubná ambulancia MUDr. Kyselová nebude od 20.08.2018 do 12.09.2018 pre dovolenku ordinovať.

Zastupovanie:

20.08. MUDr. Bečka , PK Párovce, Koceľova 29, Nitra

21.08. MUDR. Bedyova, ZS VŠ internát, Cabajská 10, Nitra

22.08. MUDr. Buček , ZS Lefantovce

23.08. MUDr. Cimráková, Radlinského 5, Nitra

24.08. MUDr. Danóciová, Novozámocká - kasárne, Nitra

27.08. MUDr. Fintorová, PK Chrenová, Fatranská 12, NItra

28.08. MUDr. Gatci, PK Chrenová, Fatranská 12, Nitra

30.08. MUDr. Hadzimová, PK Párovce, Koceľova 29, Nitra

31.08. MUDr. Vondrák ml., OU Nové Sady

03.09. MUDr. Hranaiová, PK Chrenová, Fatranská 12, Nitra

04.09. MUDr. Henželová, Schurmanova 23, NItra

05.09. MUDr. Jaršinský, PK Párovce, Koceľova 29, NItra

06.09. MUDr. Juhásová, PK Párovce, Koceľova 29, Nitra

07.09.MUDr. Todorová , ZS Mojmírovce

10.09. MUDr. Jurkovicová, PK Chrenová, Fatranská 12

11.09. MUDr. Knoteková, Výčapy-Opatovce 472

12.09. MUDr. Kolonyová, ZS Močenok