Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Na základe priraďovania názvov ulíc a orientačných čísiel podľa VZN č. 1/2017 si už aj obyvatelia BREZOVEJ ULICE musia vybavovať nový občiansky preukaz (pokiaľ sa mení aj súpisné číslo je potrebné prísť si prevziať potvrdenie na obecný úrad). Oznámenia o pridelení názvu ulice a orientačného čísla Vám budú postupne doručené. Táto zmena OP je bezplatná a na vybavenie Vám stačí starý OP.

VZN č. 1/2017 - prílohy mapka a názvy ulíc pdf.

Občianske preukazy a alternatívne autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR:

                                                                      Pondelok      Utorok       Streda       Štvrtok       Piatok

Oddelenie dokladov OR PZ Nitra, Piaristická 5

  8:00-15:00

  8:00-15:00

  8:00-17:00

  8:00-15:00

  8:00-14:00