Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

MAS Dolná Nitra a obec Golianovo Vás pozývajú na Futbalový turnaj obcí Dolnej Nitry dňa 7. júla 2018 na futbalovom ihrisku v Golianove.

Pravidlá:

  • hrá sa podľa platných pravidiel malého futbalu
  • počet hráčov na ihrisku 4+1
  • striedanie hokejovým spôsobom
  • čas jedného zápasu:2 x15min, 15 min. prestávka
9.00 hod. - príchod súťažiacich, žrebovanie, organizačné pokyny
9.30 hod. - slávnostné zahájenie a zápasy v skupinách
 
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 4.7. 2018 do 15.00 hod. u p. Požgajovej tel. č. 0917 387 295 alebo u p. Kolárika, starosta obce Golianovo tel. č. 0918 477 929.
 
Ak sa do termínu neprihlási min. 6 družstiev, turnaj sa ruší.
 
Plagát (png. 106kB)