Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
 MESIAC

SKLO

(zelený kontajner)

 PLASTY

(žlté vrecia)

PAPIER

(modré vrecia)

 JÚL  12  6  6
 AUGUST  16  6  6
 SEPTEMBER  10  4  4
 OKTÓBER  11  2  2
 NOVEMBER  15  5  5
 DECEMBER  28  4  4

Letáčiky s harmonogramom sa budú roznášať v priebehu budúceho týždňa. 

Upozornenie:
Prípadné zmeny budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom. Taktiež Vás prosíme, aby ste si vykladali nazbierané komodity večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
Zbierané komodity (papier, plast) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu. Papier je možné odovzdať aj do Materskej školy, kde prebieha celoročný zber. Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne: 2ks pri obecnom úrade, 2ks pri konečnej autobusovej zástavke a 1ks pri multifunkčnom ihrisku.