Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši hľadá na mesiace júl a august (brigádne) poštovú doručovateľku pre Malý aj Veľký Lapáš. V prípade záujmu sa informujte na tel. č. 037 787 98 88 alebo priamo na pošte vo Veľkom Lapáši.