Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo na 9. júna 2018 brigádu na úpravu detských preliezačiek a hojdačiek na ihrisku v Malom Lapáši. Ihrisko sa podarilo ponatierať, opraviť závady a postaviť jeden blok nových hojdačiek. Za pomoc ďakujeme rodinám Balážikovým, Bakošovým, Galambošovým, Mokrášovým, Sklenárovým a Slovákovým. Veríme, že ihrisko bude najmenším dobre slúžiť.
Marek Blaško a Peter Švec