Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu asfaltovania Hlavnej cesty, bude táto v pondelok od 8:00 až do ukončenia prác uzavretá.  Žiadame občanov, ktorí chcú v pondelok používať svoje automobily, z ulíc Hlavná, Športová, ulica sv. Martina, Čerešňová , Pod vinohradmi, Zemianska, Slnečná a Jágerská, aby svoje automobily v nedeľu podvečer, najneskôr v pondelok do 8:00 umiestnili na takých miestach, aby ich mohli použiť. 

V prípade, že sa bude po tejto ceste presúvať pešo, využite prosím priestor mimo cestu, keďže asfalt bude ešte čestvý.

Ranné spoje autobusov budú obslúžené podľa cestovného poriadku.

Znalým doporučujeme využiť cestu cez vinohrady od sv. Urbana po ZŠ vo Veľkom Lapáši.

Dôrazne Vás žiadame, aby ste pokyny dodržiavali. Vopred ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

mapka net