Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa dňom 08.06.2018 od 15:00.

Vzhľadom na skutočnosť, že zanikli zákonné podmienky podľa § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre rozhodlo dňom 08.06.2018 od 15:00 odvolať čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nitra a okresu Šaľa.

Rozhodnutie (pdf, 180 kB)