Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Oznamujeme občanom, že v piatok 8. júna 2018 o 12:00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška systému Varovania (sirén).