Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Rodiny Kresťanskodemokratického klubu Vás srdečne pozývajú na tradičné HRY BEZ HRANÍC v nedeľu 3. Júna 2018 o 15:00 hodine pri kultúrnom dome vo Veľkom Lapáši.
Tešíme sa na spoločné stretnutie v duchu radosti detí, rodín a starších.