Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa od 9.00 hod. dňa 10.05.2018 až do odvolania.

Rozhodnutie