Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Poľovnícke združenie Lapáš v spolupráci s obcami Malý a Veľký Lapáš organizujú akciu Jarné upratovanie chotára, ktoré sa bude konať 14.04.2018 (sobota), v čase od 9.00 hod., zraz je pri poľovnom dome vo viniciach (č. 37).
Tešíme sa na účasť všetkých, ktorým nie je ľahostajné okolie našich obcí a prídu pomôcť odbremeniť prírodu od komunálneho odpadu.Pre všetkých účastníkov bude za odmenu pripravený divinový guláš.