Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Ambulancia detskej lekárky v Golianove oznamuje občanom, že MUDr. Neumanová nebude počas celého týždňa ordinovať.